søndag 21. oktober 2007

Pomatomus fingerless gloves / fingerløse vanter

On Ravelry I found two patterns for fingerless gloves based on Cookie A.'s Pomatomus sockpattern from Knitty. One is Rineke with a clear how-to do-it and an ok from Cookie A., the other is Craftoholic with great photos of her beautiful gloves.
Rineke says it's not a good idea to knit the palms with st st because st st is less elastic than the pomatomus sts so the side seam gets drawn to the top of your hand. Besides, her gloves are too big for me, so I figured out my own way to do them, inspired by Craftoholic's pictures.

Size: lady's small/medium
Materials: Opal sockyarn, about 50 gram, 4 and 5 dpns, 2mm/US#0

Version 2:
Cast on 72 sts and knit accordingly to Cookie A.'s sockpattern. I knitted chart A twice. (Note: I'm always twisting the yo when they are knit on the next round)

Thumb gusset:
is made by omitting the decreases (K2togtbl) in chart A over the first 12 sts on the rounds. The yo from the last round before starting the gusset are knitted tbl and become an edge around the gusset. Place markers.
Increase 1 sts in both sides inside the edging 4 times, for instance on 2. round, 4. round, 6. round and 9. round, or improvise so the increases turn out nicely.
Don't forget the increases according to the pattern. After 11 rounds there are 19 sts increased (11 according to the pattern and 8 for the thumb). Total sts on the round are 91.
Photo here.
Put the 19 sts for the thumb on a tread.

There are now 72 sts in the round again, join and continue to knit cart A, knit one more pattern repeat, or as long as you want.
On the second last round of pomatomus sts omit all the yarn-overs (66 sts) and on the last round knit together the 2 sts which are alike because of omitting yo (60 sts). This because the 1x1 ribbing is looser than the pomatomus sts.
Knit 9 rounds of ribbing, bind off.

Thumb:
Pick up 5 sts from the palm and put them together with the 19 sts from the thread (tot 24 sts), knit about 14 rounds. Bind off.

Right glove: Can be knitted in the same way, but will not fit as well as on the left hand. The pattern can be reversed/ flipped over by reading and knitting the pattern from left to right.
Note: The K2tog tbl must be changed to K2tog.
Good Luck !

Ravelry fant jeg to oppskrifter på fingerløse vanter basert på Cookie A.'s Pomatomus sokkemønster fra Knitty. Den ene er Rinekes og hun har en klart skrevet fremgangsmåte og tillatelse fra Cookie A., den andre er Craftoholic med flotte bilder av vantene.Rineke fraråder å strikke håndflatene i glattstrikk fordi det er ikke så elastisk som mønsteret og vanten vrir seg på hånden. Dessuten ble vantene med fremgangsmåten hennes for store til meg. Jeg studerte bildene på Craftoholic's blog og fikk inspirasjon til å gjøre det slik:

Størrelse: Dame small/medium

Materialer: Opal sokkegarn, ca. 50 gram, og strømpepinner 2mm

Versjon 2:

Venstre vante: Legger opp 72 m og strikker som i Cookie A.'s sokkemønster, strikker Chart A to ganger. (NB: jeg vrir alle kast når de skal strikkes på neste omgangen, da blir det ikke så store hull i strikketøyet)

Lage kile til tommel:(fortsetter med Chart A)

ved å utelate fellingene (de 2 vridd rett smn) i mønsterrapporten over de første 12 maskene på omgangene. Kastene fra siste omgang før kile til tommelen, strikkes vridd rett og blir kantmaske langs kilen. Plasser maskemarkører i hver side av kilen.

Øk 1 m i hver side innenfor kantmasken 4 ganger, f.eks. på 2.omg, 4.omg, 6.omg og 9.omg. Eventuelt improvisere slik at økningene blir pene.

Pass på å få med økningene ifølge mønsteret, slik at det etter 11 omg er øket tilsammen 19 m (11m iflg mønsteret og 8m for tommel). Da skal det være 91 m totalt på omgangen. Bilde her
19 masker til tommel settes på en tråd.

Da skal det igjen være 72 m på omg.
Fortsett med Chart A i 1 høyde, eller så langt det passer.

På nest siste mønsteromgang utelates alle kast (66m) På siste mønsteromgang strikkes de to vr rett maskene ved siden av hverandre sammen (60 m) fordi ribbestrikk ikke er like fast som dette pomatomusmønsteret. Avslutt med 9 omg ribbestrikk, 1 vridd r og 1 vrang, fell av.Tommel: Ta opp 5 m fra håndflaten til tommel og sett de smn med de 19 m fra tråden (tot 24 m) strikk ca 14 omg. Fell av.Høyre vante kan strikkes på samme måte, men har da ikke like god passform som på venstre hånden. Mønsteret kan strikkes speilvendt:

ved å lese og strikke mønsteret fra venstre mot høyre. Merk: Da må de to vridd rett smn (K2tog tbl) forandres til 2 m rett sammen for å få jevne pene kanter i strikkingen.

Lykke til !

2 kommentarer:

Hege sa...

De ble superflotte!!

Beate Larssen sa...

Nydelige pulsvanta! Du strikker mye flott ser jeg :)